Skip to content
North Vancouver Branch - Phone No.: +1(604) 980-9977           ''Salamat Exchange Whatsapp new connections: 17788191503-1236818009-16047218613-16047159535 ''          West Vancouver Branch - Phone No.: +1(604) 770-2002

صرافی سلامت با بیش از ۲۵ سال تجربه درخشان

تماس با ما

فرم اشتراک خدمات تلفنی

یک عدد دو رقمی را وارد نمایدد و در زمان تماس تلفنی جهت شناسایی راحتتر به کارشناسان فروش ارایه فرمایید
از ما چه خدماتی را خواهان هستید
شعبه نورت ونکاور – صرافی سلامت

☎ : +1(604) 980-9977

⏰ Mon-Fri:   9:00 AM – 05:00 PM
⏰ Saturday: 9:30 AM – 03:30 PM
⏰ Sunday:   9:30 AM – 13:30 PM

شعبه وست ونکاور – صرافی سلامت

☎ : +1(604) 770-2002

⏰ Mon-Fri:   9:00 AM – 05:00 PM
⏰ Saturday: 9:30 AM – 03:30 PM

Currency Converter